2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI


2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100
TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar
vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da
eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi
yeterlidir.


TÜRMOB