2020/2. Geçici Vergi Dönemi Muhasebe Uygulamaları

2020/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ MUHASEBE UYGULAMALARI


 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020/HAZİRAN ayına ilişkin verilere
göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, Bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve son 36 aylık dönemde ise Genel YİÜFE %64,24 olarak hesaplanmıştır.
Bu durumda; 2020/2 Geçici Vergi Dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.


***


İSTANBUL SMMM ODASI