2020/3 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi Yayınlandı

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir  kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine  yönelik  başvuruların  şekli,  komisyonların  kurulması  ile  komisyonların  çalışma  usul  ve  esaslarına  ilişkin 2020/3  Seri  No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.

2020/3  Seri  No.lu Uygulama İç Genelgesi  için tıklayınız