2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Hakkında Yazısı

2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRESİNE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAZISI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara YMMO Başkanlığı’na hitaben yazılan 21.06.2022 tarihli ve
E-78715 sayılı yazıda, 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının 31/7/2022 tarihine
kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021
yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin resmi tatillerden dolayı 05/05/2022 tarihine uzatılması
nedeniyle, 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine
kadar uzatılıp uzatılmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş istemiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Başkanlığı’na hitaben yazdığı 21.06.2022 tarih ve E-78715 sayılı cevabi yazısında; 2021 yılı yıllık
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01/04/2022-5/5/2022 tarihleri arasında verilebileceği belirtilerek,
kurumlar vergisi mükellefleri için 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının, 24 Sıra
No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Genel Tebliği çerçevesinde beyannamenin verildiği Mayıs ayını takip eden iki ayın son günü olan 31
Temmuz 2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiğini bildirmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na hitaben yazılan
yazı Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.


TÜRMOB