2021 YILI MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2021 SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2021 YILI MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer

-2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2021 YILI BAĞIMLI ÇALIŞANLAR MUHASEBE ÜCRET TARİFESİ

***

-2021 İSTANBUL İÇİN ÖNERİLEN MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2021 ANKARA İÇİN ÖNERİLEN MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2021 İZMİR İÇİN ÖNERİLEN MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2021 ADANA İÇİN ÖNERİLEN MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2021 DİĞER İLLER...

2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR, TUTAR, ORAN VE HADLER  LİSTESİ

-2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VUK'TA YER ALAN VE 01.01.2021'DEN İTİBAREN UYGULANACAK  HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

-01.01.2021'DEN İTİBAREN BEYANNAMELERDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

-2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar (GVK Genel Tebliği (Seri No: 313)

-2021 YILI  VERGİ HARÇ TUTARLARI 

-2021 YILI MOTORLU ARAÇLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI TARİFESİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRET VE BORDRO PARAMETRELERİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ TABLO


****

-YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

***

-MUHASEBE HABERLERİ 

-MUHASEBE MAKALELERİ

-SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ

-SİGORTA MAKALELERİ

-STAJ-STAJYER HABERLERİ

-ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

PRATİK BİLGİLER

-EKONOMİ HABERLERİ

-VERGİ HABERLERİMuhasebeDR.Com
TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU