2021'DE TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

2021 Yılı tutulacak defterler ve tasdik zamanları


 Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca
19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve
TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve
e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:
 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:
1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri 


İSTANBUL SMMMO