2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-98547999-010.99-48591445 06.07.2022
Konu : 2022 Temmuz Aylık Artışları ve
Gelir/Aylık Alt Sınırları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55'inci ve geçici 1'inci
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı
kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82'nci maddesine göre günlük
prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4'üncü maddesine göre belediye başkanlarına
ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım
ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım
ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1'inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm
gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2022 yılı Temmuz - Aralık dönemi için aşağıdaki usul
ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1) 5510 sayılı Kanunun 55'inci ve geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu
Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların
artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak
ödeneceği öngörülmüş olup, 2022/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı % 42,35 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2022 yılı Temmuz ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük
tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen
sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son
takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen
miktarlardan az olamayacaktır


TÜRMOB