2022 Yılı 2. Dönem Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022 yılı 2. dönem için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin ekler kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu kaldırılmıştır.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.