2022 Yılı İçin Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2022 Yılında tutulacak defter hadleri nasıl belirleniyor


2022 Yılı yaklaşırken Meslek Mensupları ve vergi mükelleflerinin takip ettiği önemli konuların başında defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri gelmektedir.

ÖNCELİKLE, konuya ilişkin bu çalışmamızın tamamen ön bilgilendirme amaçlı olduğu ve Aralık Ayında yayımlanması muhtemel VUK Genel Tebliği'nin baz alınması gerektiğini belirtmek isterim...

TUİK,  2022 yılında çeşitli harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan, Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE’yi açıkladı.

Buna göre; Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %5,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,20 artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 36,20 olduğunu belirleyen 533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Kasım 2021 Tarih ve 31672 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Eğer Cumhurbaşkanlığı Makamınca başka bir karar alınmazsa 1 Ocak 2022 Tarihinden itibaren uygulanacak olan vergi, ceza ve harçlar da yüzde 36,20 oranında artacak.

Dolayısıyla 2022 Yılında İşletme hesabı esası (Defter-beyan) ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri de, YENİDEN DEĞERLEME ORANI kadar, yanı yüzde 36,20 oranında artış gösterilerek belirlenebilecektir 

2022 Yılında uygulanacak VUK 177. Maddesindeki hadler ile ilgili VUK Genel Tebliği henüz yayımlanmamıştır. Söz konusu Tebliğ genellikle Aralık ayının son haftasında yayımlanmaktadır. 


2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

280.000 

-Satış tutarı

:

390.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

280.000

 

2021 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

300.000.- TL

-Satış tutarı

:

420.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

150.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

300.000.- TL

 

olarak açıklanmıştı...


TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri ve 27 Kasım 2021 Tarih ve 31672 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda oluşan yüzde 36,20 oranındaki yeniden değerleme oranını baz alarak 2022 Yılı tutarlarını aşağıdaki şekilde belirlemek mümkün olacaktır. 2022 YILI İÇİN OLASI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

408.600.- TL

-Satış tutarı

:

572.040.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

204.300.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

408.600.- TL

 

olarak hesaplanabilir...


Yukarıdaki veriler doğrultusunda geçişler için aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN; 

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) 

Defter tutma ayrımına ilişkin Aralık ayında yayımlanacak olan VUK Genel Tebliği'nde açıklanacak tutarların baz alınacağını değerli Meslek mensuplarına ve vergi mükelleflerine tekraren hatırlatır iyi çalışmalar dilerim...

Sağlıcakla kalınız... 

EYÜP YÜCELİ
Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
eyuceli@hotmail.com 
info@muhasebedr.com