2022 Yılı İçinde Başlayıp Bitirilen İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplamaları

2022 Yılı İçinde Başlayıp Bitirilen İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplamaları

Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik araştırması hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ile ilgili 18.02.2022, 21.06.2022 ve 13.09.2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan tebliğlere göre, 2022 yılı içinde başlayan inşaat işlerinin asgari işçilik hesaplamasında hangi birim maliyet bedellerinin esas alınacağı açıklanmıştır.

Kapsam

SGK asgari işçilik uygulamasında; Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedelinin esas alınmaktadır.

Fiyat artışlarının etkisine bağlı olarak 2022 yılı için Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ile ilgili 18.02.2022, 21.06.2022 ve 13.09.2022 tarihli Resmi Gazetelerde 3 kez tebliğ yayımlandığından, 

2022 yılı için dikkate alınacak olan birim maliyet bedelleriyle ilgili olarak SGK’nın 20.09.2022 tarihli Talimatnamesinde; 

Özel nitelikteki inşaat (bina) işyerlerinde yapılacak asgari işçilik hesaplaması ile ilgili olarak; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından,

2022 yılı içerisinde başlayıp;

02.06.2022 tarihinden önce bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 18.02.2022, 

02.06.2022 – 30.06.2022 tarih aralığında bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 21.06.2022, 

01.07.2022 tarihi ve sonrasında bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde 13.09.2022,

Tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan sırasıyla 2022/1, 2022/2 ve 2022/3 nolu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğlerdeki maliyet bedelleri esas alınarak asgari işçilik hesaplamalarının yapılacağı,

Diğer yandan, 13.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 3. Maddesinde “Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denildiğinden, 2022 yılında başlayıp biten ve 13.09.2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan işyerlerinin SGK müdürlüklerince yapılacak asgari işçilik araştırma işleminin, başvuru tarihinde yürürlükteki tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu durumdaki özel nitelikteki inşaat işleri için yeniden araştırma işlemi de yapılmayacağı,  Belirtilmiştir. 

YAPI BİRİM MALİYETLERİNE İLİŞKİN 20.09.2022 TARİHLİ VE 52413614 SAYILI TALİMAT

KAYNAK: https://www.pwc.com.tr/tr