2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Türmob Özel Sirküleri


İÇİNDEKİLER

I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER
a. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler 
b. Vergi Usul Kanuna Göre Tutulacak Defterler
c. Derneklerin Ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Tutacakları Defterler 
d. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tasdikleri 
e. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması 
f. Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler 
g. Defterlerin Saklanma Süresi.
II- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER.
III- 2023 YILI E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ AKTARIM ZAMANLARI 24
IV- E- DEFTER KAYIT SÜRELERİ
V- BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER VE FİNANSAL TABLOLARIN TFRS YA DA BOBİ FRS’YE
GÖRE HAZIRLANMASI.....


TÜRMOB