2023 YILINDA UYGULANACAK HAD MİKTAR VE TUTARLAR LİSTESİ

01.01.2023 Tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar listesi

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ