2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU

01/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 333,6.-TL Aylık

brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80.-TL olarak açıklamıştır.

01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:

01/01/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas

kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. 


01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı için tıklayınız 

TURMOB