2023 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 333,6.-TL Aylık 10.008 TL, net
8.506,80 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık
ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.
a) Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL Aylık kazanç alt sınırı : 10.008 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 2.502 TL Aylık kazanç üst sınırı: 75.060 TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
3.451,2 TL + 4.670,4 TL = 8.121,6 TL
15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
25.884 TL + 35.028 TL = 60.912 TL
ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:
1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas
günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet
borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de
dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda
gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst
sınırları;
a) Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 75.060,00 TL
Sigorta Primi işçi payı (%14) :1.401,12 TL
Sigorta Primi işveren payı (20,5): 2.051,64 TL
Sigorta Primi işveren payı (15,5):1.551,24 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 100,08 TL
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 200,16 TL
İşverene Maliyeti: 12.259,8 TL
İşverene Maliyeti: 11.759,4 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
Net Ücret :8.506,80TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL
2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL
15/12/2022-14/1/2023 devresi için 3.451,20 TL+4.670,40 TL =8.121,60 TL
15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL
2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL
15/12/2022 -14/1/2023 devresi için: 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL
Çırak ve öğrenciler için;
a) Özel ve Kamu sektörü için:
Günlük kazanç tutarı: 166,80 TL
Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL
15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci
yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için;
15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TLTL
01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL
15.12.2022-14.01.2023 devresi için: 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TLTL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,
bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;
a) Özel ve Kamu sektörü için;
Günlük kazanç tutarı: 333,60 TL
Aylık kazanç tutarı: 10.008,00 TL
15.12.2022- 14.1.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci
yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL
01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL
15/12/2022-14/1/2023 devresi için: 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL
Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;
Yemek parası:
333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (Günlük)
Çocuk yardımı:
10.008,00 TL x %2 = 200,16 TL (Aylık)
Aile yardımı:
10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL(Aylık)
Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi:
Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:
Günlük: 333,6 x %37,5=125,10 TL
Aylık: 10.008 x %37,5=3.753 TL
Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük: 333,6 x%2=6,67
5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Günlük kazanç alt sınırı: 333,60 TL Aylık kazanç alt sınırı: 10.008 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 1.000,80 TL Aylık kazanç üst sınırı: 30.024,00 TL (3 kat)
5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.
Günlük kazanç alt sınırına göre : :333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL

TÜRMOB