2024 Yılı Mali Tatil Uygulaması, Beyan ve Ödeme Süreleri5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre – Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine
kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali
tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar

Yukarıdaki hükme göre; Mali Tatil 02.07.2024 de başlayacak ve 20.07.2024 de sona erecektir.
Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Mali Tatil
Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)’ 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete ve
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra
No: 2) ’ 10/4/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmî Gazete de ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca
yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de açıklanmıştır.

A)- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI:

1)- MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER:
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme
süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen
günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

- Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,
- KDV beyannameleri
- Damga vergisi beyannamesinin
-Konaklama Vergisi beyannamesinin,

Verilme süreleri mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından,
(MUHSGK ve DV Beyannameleri 26/07/2024 KDV Beyananmesi 29/07/2024) (28/07/2024 Pazar
günü) mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik
olamamıştır.

Buna göre; Temmuz ayı içinde verilecek Haziran 2024 dönemine ait; KDV 29/07/2024, Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamelerinin 26/07/2024 tarihine kadar verilerek,
ödemelerinin de normal vadeleri içinde yapılması gerekmektedir.

Bir yazı görseli olabilir


İSTANBUL SMMM ODASI