29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı mükerrer Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜTEBLİĞLER––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)