2.EL ARAÇLARDA KDV UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜLDÜ

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi


İkinci el otomotivlerdeki KDV uyuşmazlığı konusu, sektörün istediği şekilde çözüme kavuştu. Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı KDV oranıyla satışa sunulacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi


 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.” ibaresi yer almaktadır.

Artık araçlar hangi katma değer vergisi oranı ile alınıyorsa aynı oran uygulanarak satışı yapılacaktırEsen kalınız...

-YASAL UYARI-  


DİĞER YAZILARI