31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı 1. 2.3.4. Ve 5. Mükerrer Resmî Gazeteler 

KANUN

7066   2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

KANUN

7067    2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/11170     İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/11168     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

TEBLİĞ

––  İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete 5. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜBAKANLAR KURULU KARARLARI2017/11163   Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar2017/11167   Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Kara31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete