31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 5. Mükerrer  Resmi Gazete 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER
İLÂN BÖLÜMÜ