4 Nolu KDV Beyannamesi hakkında duyuru

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

“Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 (Hasılat Esaslı)”nın kayıtlardan hareketle otomatik olarak oluşturulmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular