5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56

Konusu  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    18/03/2021

Sayısı   :KVK-56 / 2021-1 / Yatırım İndirimi - 42

İlgili olduğu maddeler Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   Ticari Kazanç, Zirai Kazanç                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur. 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı