5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı

07/7/2022 tarihli ve 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08/7/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı

7/7/2022 tarihli ve 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan yemek bedeli istisnası tutarı 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan ulaşım bedeli istisnası tutarı 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.