7256 KANUN GENEL TEBLİĞİ HAZIRLANDI

7256 sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No 1

 24/11/2020 tarihinde 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)

GELİR İDARESİ