7256 Sayılı Kanunla Süresi Uzatılan SGK Teşvikleri

7256 sayılı Kanunla Süresi Uzatılan SGK Teşvikleri

17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundaki bazı teşviklerin (6111, 7103, 7252) uygulama süreleri uzatılmıştır.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan süresi 31/12/2020 tarihinde bitecek olan teşviklerin süreleri uzatılmıştır.


SÜRESİ UZATILAN TEŞVİKLER

1- 6111 Teşvikinin Süresinin Uzatılması

7256 sayılı Kanunun 6.Maddesiyle;

4447 sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesindeki süresi 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 6111 kanun numaralı ilave istihdam teşvikinin süresinin 31/12/2023 tarihine kadar 3 yıl süreyle daha uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

2- 7103 Teşvikinin Süresinin Uzatılması

7256 sayılı Kanunun 7.Maddesiyle;

4447 sayılı Kanunun Geçici 19.Maddesindeki süresi 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 7103 kanun numaralı ilave istihdam teşvikinin süresinin 31/12/2023 tarihine kadar 3 yıl süreyle daha uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

3- Geçici 21. Madde ile Gelir Vergisi Terkini Destek Süresinin Uzatılması

7256 sayılı Kanunun 8.Maddesiyle;

4447 sayılı Kanunun Geçici 21.Maddesindeki süresi 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 7103 kanunla getirilen gelir vergisi stopajı destek süresinin 31/12/2023 tarihine kadar 3 yıl süreyle daha uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

4- 7252 Teşvikinin Süresinin Uzatılması

7256 sayılı Kanunun 11.Maddesiyle;

4447 sayılı Kanunun Geçici 26.Maddesindeki süresi 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 7252 kanun numaralı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerini haftalık normal çalışma süresine dönerek çalıştırmaya başlayan işverenlere sağlanan ve süresi 31/12/2023 tarihinde sona erecek olan normale dönüş prim teşvikinin süresinin 30/06/2021 tarihine kadar 6 ay daha uzatılabilmesi Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

https://www.pwc.com.tr/