7256 SAYILI KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

7256 sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:1

7256 SAYILI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği 27 Kasım 2020 Tarihli ve 31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) İÇİN TIKLAYINIZ