7326 Sayılı Kanun Uygulama ve Muhasebe Kayıtları Rehberi

-Matrah artırımı, Kasa Stok affı, Muhasebe kayıtları rehberi

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI, KASA & STOK AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI REHBERİ (7326 SAYILI KANUN)

-Yeniden yapılandırma,

-Matrah artırımı,

Kasa Stok affı,

Muhasebe kayıtları

-ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI, KASA & STOK AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI REHBERİ (7326 SAYILI KANUN) İÇİN TIKLAYINIZ

-GELİR İDARESİ YAPILANDIRMA MATRAH ARTIRIMI REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

-TÜRMOB'UN HAZIRLADIĞI REHBER İÇİN TIKLAYINIZ 

-SGK YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

-7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)

-İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ - STOK AFFI 

-Yeni Af Kanunu’yla tanınan yeniden değerleme imkanı 

-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarda yapılandırma 

-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖDENECEK ASGARİ VERGİ TUTARLARI NETLEŞTİ 

-Vergi ve Matrah Artırımı, Stok Affı ve Varlık Barışında Takvim