7440 Sayılı Kanunun Araç Muayenelerine Dair Uygulama Tebliği Yayımlandı

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Araç muayeneleri ile ilgili olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu 7440 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ; 25/3/2023  tarih ve  32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.