ADANA’DA İMAR DÜZENLEMESİ

ADANA’DA İMAR DÜZENLEMESİ

SMMM MUSTAFA BAYGIN

EMLAK MÜŞAVİRİ

mustafa-baygin-2

 

ADANA’DA İMAR DÜZENLEMESİ

Adana’nın her yapılan imar planı yeni bir imar tadilatını gerektirmektedir. İmar planları neye veya kime göre yapılmaktadır sorusunun yanında imar beşeri ve sosyal ihtiyaçlar gözetilerek düzenlenmelidir.

Adana’nın özellikle metropol ilçelerinde yapılan imar durumuna bakıldığında, hangi maksat, ihtiyaç için ve nasıl bir AR-GE çalışması ile böylesine çarpık imar planları ortaya çıkabilmektedir!

Çukurova ve Sarıçam ilçelerine bakıldığında, iki ilçenin de Adnan Menderes (Baraj) gölüne sahili bulunmaktadır. Göl kenarı sahil şeridi baz alındığında, nasıl bir mantık, düşünce ve planlama ile imar çalışması yapıldığına şaşmamak elde değil.

Göl görmesi gereken alanlar olarak değerlendirilecek bölgenin hangi fizibilite çalışması ile çok katlı binalara imar izni verildiği her türlü tartışmaya açıktır.

Bulvar üzerindeki alanlar, gölün ön görünüm bölgesini oluşturduğundan, geride kalan binaların gölden istifade etmesi düşünülmeden yapılmış çalışmaların ürünü olmakla kalmıyor. O bölgenin sosyal donatısı olarak adlandırılacak, hastahanesi, dispanseri, lokantaları, yeşil alanları, ilçe halkına hizmet sunması gereken kamu binaları, karakolu, eğitim alanları, çarşıları turizm mekânları hesaba alınmadan planlamaların yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Şehrin her iki ilçesinde uygulanan imar planları bir birine tezatlık teşkil etmekle kalmıyor, adeta şehrin siluetini de bozmak için kendi kendisi ile yarışan bir imar düzenlemesi yapıldığı görülmektedir.

Seyhan ve Yüreğir ilçeleri, diğer iki metropol ilçeyle kıyaslandığında daha çok elverişli tarım alanlarına sahip olasına rağmen, yoğunluk artışları ile kenti adeta taş yığınına ve insanlarının havasız yaşamasına, ekolojik dengesinin bozulmasına neden olacak bir çarpık yapılaşma çalışması sergilenmektedir.

Özellikle Sarıçam ve Çukurova ilçelerinin imar haritalarına bakıldığında aradaki uçurumu görmek için işin muallimi olmaya gerek yoktur. bir tarafta yüksek yoğunluk, diğer tarafta düşük yoğunluk ve gecekondulaşmanın bir başka boyutunu yansıtan imar planları. Şehrin ön ve geri görünüm planları, siluetleri düşünülmeden, tasarlanmadan yapılan imar planları, çarşı Pazar yoğunluğunun büyük bölümünü Seyhan ilçesinde, kısmen Çukurova ilçesinde fuar bölgesinde, kısmen Yüreğir ilçesi Hilton, Optimum civarında toplanmıştır. Sarıçam ilçesi bu konuda tam bir köylü pazarı konumuna bırakılmış ve ne yazıkki Boynuyogun, Kargakekeç TOKİ güzergâhına bir bölüm alan lütfen ticaret alanı bırakılmış konumda.

Seyhan ilçesinin Sakarya, Ahmet Remzi Yüreğir, Kurtuluş, Cemalpaşa, Reşatbey, Çınarlı, Kuruköprü, Hurmalı, Hanedan mahallelerini için alana bölge ile Öğretmenler Bulvarı Çevresi Real bölgesi MİA olarak ilan edilmesi ile adeta şehri bir bölge içine hapsetmeye, çözülemeyen trafik keşmekeşini daha da içinden çıkılmaz hale getirmek Adana’da nasıl bir imar düzenlemesi yapıldığını ortaya koymaktadır.

Seyhan ilçesinde Ticari imar olarak ayrılan yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma alanlarının yaşatılması, korunması, ekolojik dengenin korunması üzerine AR-GE araştırması yapılarak imar planı hazırlandığı ihtimalini de yok ediyor.

Yapılan imar düzenlemeleri ile yapılardan kaynaklanan plan dışı çalışmalar, özellikle şehirde otopark sıkıntısını had safhaya çıkartmakta ve gerekli önlemler alınamamaktadır.

Şehir içi en öneli problemlerden biri de otopark olunca oluşan problemler yumağı daha da büyümekte, insanları da negatif yönde etkilemektedir.

Adana’da görgü arttırmaya yönelik meclis üyelerinin dış ülkelere gönderilmesi yıllardır gösterdi ki olumlu bir netice vermemiştir.

Asıl yapılması gereken, imar düzenlemeleri hazırlanırken, şehrin efendisi(!), prensi(!), prensesi(!), prestijli ailesi(!) anlayışından uzaklaşarak, tüm hemşehrilerin ve kente geleceklerin, iş yapacakların, turistlerin, yatırımcıların da haklarını korumaya matuf bir çalışma yapılmalıdır.

AR-GE çalışması yapacak, gerçek “Ortak Akıl” oluşturularak, geniş katılımlı, içinde bilim insanlarının yer aldığı, kapsamlı bir çalışma ekibi ile, dünya ölçeklerini de inceleyecek, yerele, bölgeye uyarlanabilir, insanların, kurum ve kuruluşlarla beraber, hayvanların dahi hakları korunarak imar planları hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Dayı, yeğen, amca, teyze, hala, patron, baron ayrımı yapılmadan, hakça, adaletli, şehrin kalkınmasına yönelik imar planları yapılmalıdır. Bunları yapamayanların elinden yetki alınır üst makam olan iktidar vatandaşlarının insanca yaşama hak ve alanlarını koruma kararı alarak uygulamayı yaptırır.

SMMM MUSTAFA BAYGIN

EMLAK MÜŞAVİRİ