Amortisman kayıtları

Amortisman kayıtları7/A SEÇENEĞİNE GÖRE AMORTİSMAN KAYDI


      İşletme 1.Ocak 2009 tarihinde 1000 TL’ye fotokopi makinası almıştır. fotokopi makinasının ekonomik ömrü 5 yıl olup % 20 amortisman oranı uygulanmaktadır. Makine YÖNETİM BÖLÜMÜNDE kullanılacaktır.a) Normal Amortisman Yöntemi

b) Azalan Bakiyeler Yöntemi

uygulanması halinde yapılacak amortisman işlemleri nelerdir.

   a) Normal Amortisman Yöntemine göre kaydın yapılması     İlk önce amortisman oranını bulalım.                                                   1                                 1

Amortisman Oranı=        _________              =    _________ =0,20 dir.

Ekonomik Ömür                        5  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı                              =   1000 TLX0.20=200 TL( 5 Yıl boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarı)    2009 1.Yıl........................200 TL    2010  2.Yıl.......................200 TL    2011   3.Yıl......................200 TL2012   4.Yıl.....................200 TL

2013   5.Yıl.....................200 TL

------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı
 Borç

200
  Alacak
200
------------------31.12.2010      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2010 yılı amortisman kaydı
 Borç

200
  Alacak200
------------------31.12.2011    ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2011 yılı amortisman kaydı
 Borç

200
  Alacak200
------------------31.12.2012     ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2012 yılı amortisman kaydı
 Borç

200
  Alacak200
------------------31.12.2013      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2013 yılı amortisman kaydı
 Borç

200
  Alacak200

         b) Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kayıtların Yapılmasıİlk önce amortisman oranını bulalım.                                                   1                                 1

Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.

Ekonomik Ömür                        5  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL-------2009 Yılı Amortismanı2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL-----2010 Yılı Amortismanı3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL-------.2011 Yılı Amortismanı4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL------2012 Yılı Amortismanı5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL------2013 Yılı Amortismanı7/A SEÇENEĞİ AMORTİSMAN KAYDI


    b) Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kayıtların Yapılması:     İlk önce amortisman oranını bulalım.                                                   1                                       1

Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.

Ekonomik Ömür                              5  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL-------2009 Yılı Amortismanı2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL-----2010 Yılı Amortismanı3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL-------.2011 Yılı Amortismanı4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL------2012 Yılı Amortismanı5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL------2013 Yılı AmortismanıAZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN TABLOSU

YILLARDURAN VARLIĞIN DEĞERİAMORTİSMANYILLIK AMORTİSMANBİRİKMİŞ AMORTİSMAN
2009            1000


0.40


400


400
2010

600


0.40


240


640
2011

360


0.40


144


784
2012

216


0.40


86.40


870.40
2013

129.60


100


129.60


1000


------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı
 Borç

400
  Alacak
400------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı
 Borç

240
  Alacak
240------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı
 Borç

144
  Alacak
144------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı
 Borç

86.40
  Alacak
86.40------------------31.12.2009      ----------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı

2009 yılı amortisman kaydı