Amortisman Oranlarında Yeni Düzenleme

506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği amortisman oranlarının belirlendiği 333 sıra No.lu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılarak uçak ve uçak  simülatörlerinde yıllık amortisman oranı %10’dan 4’e indirilirken, amortisman süresi de 10 yıldan 25 yıla çıkarıldı.

Buna karşılık helikopterlerin amortisman oran ve süresinde değişiklik yapılmadı. Halen helikopterlerde amortisman süresi 10 yıl olarak
uygulanmaktadır.TÜRMOB