ANKARA 2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2022 Yılı Defter Tasdik Ücret Tarifesi

-2022 Yılı Defter Tasdik Ücret Tarifesi (Türkiye Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu Tarafından Hazırlanmıştır.)

-2022 Yılı Defter Tasdik Ücret Tarifesi (Mali müşavirler muhasebeciler birliği derneği tarafından hazırlanmıştır)

-2022 Yılı Defter Tasdik Ücret Tarifesi (Serbest Muhasebeci mali müşavirler meslekte birlik derneği tarafından hazırlanmıştır)


***