AR-GE Sigorta Prim Desteği İle 5 Puanlık Prim Desteği Uygulaması (Ahmet Metin Aysoy)

AR-GE Sigorta Prim Desteği İle 5 Puanlık Prim Desteği Uygulaması (Ahmet Metin Aysoy)

AR-GE Sigorta Prim Desteği İle 5 Puanlık Prim Desteği Uygulaması  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) -22.05.2015

5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerini Desteklenmesi Hakkındaki Kanun'un 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı,  Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır" hükmü bulunmaktadır.

İki ayrı destekten yararlanma mümkün mü?

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik sonucunda, 1/3/2011 tarihinden itibaren aynı dönemde aynı sigortalı için AR-Ge ve 5 puanlık  prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir.

Aylık prim ve Hizmet Belgesi Nasıl Düzenlenecek?

5746 sayılı Yasa sadece ‘’ ücret’’ kazancını ve teşvik kapsamı içinde geçen süreleri, sigorta primi işveren hissesinin yarısı olan teşvikten yararlandırmaktadır.  Bu nedenle, prim ve ikramiye gibi ücret dışı kazançlar ile teşvik kapsamı dışında geçen süreler ve bu sürelere ilişkin kazanç 5 puanlık destek ile ilgili 05510 Kanun numarası seçilerek, aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilecektir.

05746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesine, sigortalının Ar-Ge kapsamındaki çalışmalarda geçen gün sayısı ile Ar-Ge  kapsamındaki çalışmaları karşılığında hak kazandığı ücreti yazılacaktır.

05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesine, sigortalının Ar-Ge kapsamı dışında geçen gün sayısı ile  ücret dışı prim ve ikramiye gibi kazançları ve Ar-Ge kapsamı dışında kalan çalışmaları karşılığında hak kazandığı ücreti yazılacaktır.

Destek personel teşvikten faydalanacak mı?

İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenir.

Teşvikten yararlanmak için başvuru nasıl yapılacak?

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için teknoloji merkezi işletmelerinin TEKMER müdürlüğünden, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde desteği veren kamu kurum/kuruluşu veya kanunla kurulan vakıftan, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK’tan, Ar-Ge merkezleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler için merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işverenlerin, sigortalının bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemekle yükümlü yönetici şirketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl /Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri şarttır.

Süre sınırlaması var mı?

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; teşvikten her çalışan için 5 yıl süre ile faydalanma sınırlaması, 6552 Yasa ile kaldırılmıştır.

Böylece, Ar-Ge prim teşvikinden beş yıllık yararlanma süresi sona ermiş sigortalılardan dolayı 11.9.2014 tarihinden itibaren tekrar yararlanmak mümkün hale gelmiştir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU