Asgari geçim indirimiyle maaşlar ne kadar artacak?

Asgari geçim indirimiyle maaşlar ne kadar artacak?

Asgari ücret yüzde 21,56 oranında arttı. Buna bağlı olarak AGİ olarak adlandırılan “Asgari Geçim İndirimi” de artmış oldu. Asgari Geçim İndirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararla­nabilecektir. AGİ’den, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabi­lmektedir. Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.


Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde; oluşan vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.


İşveren ile çalışan arasındaki iş akdinin veya hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, çalışmayı geçici olarak durduran veya imkânsız hale getiren hallerde dahi asgari geçim indirimi uygulamasına devam olunacaktır. Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.


Eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır. Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.


AGİ uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. AGİ, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin (2021 yılı gelirleri için 01.01.2021 itibariyle aylık 3.577,50) yıllık brüt tutarına ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çar­pılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU

MEDENİ/ÇOCUK DURUMU

AGİ

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET

Bekar

268,31 ₺

2.825,90 ₺

Evli eşi çalışmayan

321,98 ₺

2.879,57 ₺

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

362,22 ₺

2.919,81 ₺

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

402,47 ₺

2.960,06 ₺

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

456,13 ₺

3.013,72 ₺

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

456,13 ₺

3.013,72 ₺

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

456,13 ₺

3.013,72 ₺

Evli eşi çalışan

268,31 ₺

2.825,90 ₺

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

308,56 ₺

2.866,15 ₺

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

348,81 ₺

2.906,40 ₺

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

402,47 ₺

2.960,06 ₺

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

429,30 ₺

2.986,89 ₺

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

456,13 ₺

3.013,72 ₺

Ücret ödemelerinin, 2021 yılı için AGİ hariç net asgari ücret olan 2.557,59 TL'nin altında kalması halinde, ilave asgari geçim indirimi uygulanması mümkün olup, ödenen ücretlerin bu tutarın üzerinde olması halinde ise ilave AGİ uygulanması söz konusu olmayacaktır. Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Resul KURT

info@resulkurt.com

resulkurt.com