Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler? (Ahmet Metin Aysoy) - 16.04.2015İşverenleri ve meslek mensuplarını ilgilendiren önemli konu. İhale konusu işlerin veya özel bina inşaatının devamlı işyeri işçileri tarafından yapıldığı, bu nedenle de asgari işçiliğin uygulanmaması itirazı.

SGK denetim standartlarına göre itirazla ilgili olarak yapılan incelemede dikkate alınması gereken hususlar:

Devamlı işyerinde özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işlerin veya yüklenim konusu işin başlamasından önce, yapılan işin durumuna uygun işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

İşin yapımı süresi içinde devamlı işyerine girişi ve çıkışı yapılan ya da işin başlamasıyla beraber devamlı işyerine girişi ve işin bitimiyle birlikte devamlı işyerinden çıkışı yapılan sigortalıların devamlı işyerinde çalıştırılmak üzere mi istihdam edildiği, yoksa sadece yapımı üstlenilen ihale konusu işlerde veya özel bina inşaatlarında istihdam edilmek üzere işe alınıp devamlı işyeri ile hiçbir bağı olmadan buralarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

İşyerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin yaptıkları işler ve sigortalılık niteliklerinin saptanması (Gerektiğinde nitelikli personelin diploma, sertifika, çalışma belgesi gibi yeterlilik belgelerinin temini),

Devamlı işyerinde çalıştırılan sigortalıların yanı sıra dışarıdan üçüncü kişi/kişilerden fatura karşılığı hizmet alınıp alınmadığı, inceleme konusu işte işverenlerin/şirket ortaklarının veya sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunup bulunmadığı,

İnceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyeri işçileri tarafından asgari işçilik incelemesine tabi başka işlerin yapılıp yapılmadığı, yine inceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyerinden özel sektöre yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin bulunup bulunmadığı,

İşverenin makine parkı bulunması ve ifa edilen işte bu parkta bulunan araçların da kullanılmış olması halinde bu araçların edinme ve faaliyete başlama tarihlerinin tespiti.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi16.04.2015Diğer Makaleleri-Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Sorular-Cevaplar-Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM’lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır?-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası -1 -Mali Müşavirler İçin Hazırlanan SGK Kayıt İnceleme Özel Dosyası