Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri

2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları.

A-2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI

B-Öğrenci ve Çıraklara Ödenecek Asgari Ücret

C-Sosyal Güvenliğe İlişkin Taban ve Tavan Ücretler

Ç-Sigorta Primlerine Tabi Olmayan Ödemeler:

D- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

2017 ASGARİ ÜCRET SGK TABAN -TAVAN ÜCRETLERİ (İndir)

KAYNAK: TURMOB

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2017 YILI ÇALIŞMALARI

-2017 MUHASEBE ÜCRETLERİ TARİFESİ

-2017 YILI VERGİ TAKVİMİ

2017 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ

2017 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları