Asgari ücretin 619 TL'si vergi ve prim kesintisine gidiyor

Asgari ücretin 619 TL'si vergi ve prim kesintisine gidiyor!..

Asgari ücret uygulaması, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün iş kollarını kapsamaktadır.

Yasa gereği asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekmektedir. Ancak son zamanlarda enflasyon oranları ile döviz kurlarındaki yüksek artışlar asgari ücretin satın alma gücünü maalesef gittikçe düşürerek belirtilen amacından uzaklaştırmaktadır.
 
ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ
 
Asgari ücret, her sene bünyesinde en çok işçi ve işvereni bulunduran en üst derecedeki işçi ve işveren kuruluşlarından oluşan temsilciler, hükûmet yetkilileri ile diğer kişilerden oluşan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir.
Komisyonun, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlemesi gerekmektedir.
Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.
İşçilere, anılan Komisyonca belirlenen ve Resmî Gazete’de yayımlanan asgari ücretlerden daha düşük ücret ödenmesi kanunen yasaklanmış durumdadır. Bu konuda işçinin iradesi ile iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulsa bile geçerli olmayacaktır.
 
%30’DAN FAZLA KESİNTİ…
 
2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret tespit komisyonunun toplantıları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlığında gerçekleştirdi. Komisyonun Üçüncü toplantısı ise Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta yapılacak.
İşçi kesimi haklı olarak 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenirken özelikle aile faktörünün dikkate alınmasını talep etmektedir. Ayrıca asgari ücretten yapılan kesintilerin daha adil hâle getirilmesini dile getirmektedir.
Hâlen geçerli olan bekâr ve çocuksuz bir işçinin eline geçen asgari ücretten yapılan kesintilere aşağıda yer verdik. Asgari ücretten %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası, %15 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu kesintilere damga vergisi de ilave edildiğinde toplamda 4 kalemde yaklaşık 619 TL kesinti yapılmaktadır.
En düşük gelir grubunda yer alan asgari ücretlilerden %30’dan fazla kesinti yapılması gerçekten çok fazladır!..
22 Aralık’ta yapılacak toplantıda asgari ücretin bu yönden de gözden geçirilmesi milyonlarca kişi ve ailesine rahat bir nefes aldırılması açısından daha isabetli ve hakkaniyete uygun olacaktır…
 
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza sürekli ileti gönderen esnaf- sanatkâr ile diğer Bağ-Kur'lu okuyucularımız; banka kredisi ile emeklilik konusundaki haklı taleplerinizi gazetemiz dün tüm ayrıntıları ile kamuoyunun gündemine getirdi. Bu konuda hâlen bir gelişme olmadı. Bir gelişme olur olmaz hemen buradan size duyurulacaktır…
                 ***
Sayın, U. Diş, eşinizden dolayı düşük dul aylığı bağlanmasının sebebi eşinizin sağlığında hep asgari ücret üzerinden prim ödemesi olabilir. Düşük olduğunu düşünüyorsanız aylığı bağlayan SGK’ya ancak bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.
                 ***
"Bu dünya herkesin ihtiyacını karşılayabilir, ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez." Gandhi

İSA KARAKAŞ
TÜRKİYE