Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama ve e-Deftere Zorunlu Geçişler

2020 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİ SORGULAMA SİSTEMİ VE E-DEFTERE ZORUNLU GEÇİŞLER

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında,
2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin
sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç)
2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları
göstermektedir. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma
hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

KGK’ nın açıklamasına göre; yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece
kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları
göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri
dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait
verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu
doğurmamaktadır.

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime
tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve
iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama
ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir. 


İSMMMO