Bayram çalışmasında özel durum (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bayram çalışmasında özel durum (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bayram çalışmasında özel durum (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

İş mevzuatına göre, çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramı hakları konusunda Dünya Gazetesinde iki bilgilendirme yazımız yayınlandı. Bu defa, bayram günlük çalışma süresinin haftalık normal 45 saat çalışma süresini aşması durumunu ele alacağız.

1-Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

İşçi isterse zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında, bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

2-Bayram günü yasal günlük iş süresini aşmayacak şekilde yapılan çalışma karşılığı ödenecek ücret yerine işçiye daha sonra serbest zaman kullandırılması mümkün değildir.

Bayram günü ara dinlenmesi hariç 7,5 saati geçmemek üzere çalışan işçiye normal ücretine ilaveten bir günlük ücret daha ödenmelidir.

3-Bayram günlük çalışma süresinin haftalık normal 45 saat çalışma süresini aşması durumunda, yukarda belirttiğimiz bayram günü ücretinin yanında, 45 saati aşan kısım içinde fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU