Bayram günleri yıllık izinden sayılır mı?

Bayram günleri yıllık izinden sayılmaz!

Ülkemizde bir takvim yılında ulusal bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 15.5 gündür.
Bugünlerde bir çalışma karşılığı olmaksızın ücretler tam olarak ödeneceği gibi, tatil yapmayarak çalışanlar içinse ilave ücret ödenmesi gerekir.

Ayrıca yıllık izin kullanılırken ulusal bayram ve genel tatil günleri izinden düşülmez.
Kurban bayramı nedeniyle bir çok kişi tatil yapacak olmasına rağmen, başta hastane, otel, güvenlik, belediye hizmetleri gibi işlerde sürekli çalışma gerektiğinden bazı kişiler bayramda da çalışmaya devam edecek.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram’dır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ise genel tatil günleri olarak kabul edilmektedir.
İş mevzuatına göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilir.

Eğer sözleşmelerde hüküm yoksa bu günlerde çalışılması için işçinin onayı şarttır. 
İşçi, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleri ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay vermemesi halinde, söz konusu günlerde çalıştırılmayacaktır

***

Bayramda Çalışmaya Ek Ücret

İşçiler, bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Diğer bir deyişle, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapmayarak çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücreti, saat ücreti ile çalışan işçilerde ise saat ücretinin 7,5 katıdır.
Hemen belirtelim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ilave ücret ödenmeyerek başka günlerde tatil verilmesi mevzuata uygun değildir. Mutlaka ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması olanlara ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.

***

Telafi Çalışması

Özel sektör çalışanları yönünden bayram öncesi iş günleri için yıllık izin alınarak köprü uygulanarak 9 gün tatil imkanı olduğu gibi, telafi çalışması da yapılabilir.

İş hukukuna göre “telafi çalışması”, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, iş yerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilmesidir. Söz konusu hallerde işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz

***

Bayram Günleri Yıllık İzinden Sayılmaz!

Özellikle Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, önemli bir konu da bu sürelerin yıllık izinden sayılıp sayılmamasıdır.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yine, tatilini ikamet ettiği il dışında yapan çalışanların da ücretsiz yol izni hakkı bulunmaktadır. Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

RESUL KURT
resulkurt.com