Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

25 Mart 2023 Tarihli ve 32143 Sayılı Resmî Gazete