Bazı Çalışan Sigortalının Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1) 5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım
ve destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplama şekli 4691 sayılı Kanun
kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli bakımında da uygulanacaktır.
4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelini için gelir
vergisi istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre çalıştırılan
sigortalıların brüt ücretleri (prime esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve
damga vergisi dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, bu kapsamdaki sigortalının brüt
ücreti hesaplanırken;

Brüt Ücret (Sigorta primine Esas kazanç): Net Ücret+ Sosyal Sigorta Primi (İşçi
payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi formülü
esas alınacaktır.

2) 4691 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım
ve destek personelinin brüt ücretlerinin (Prime esas Kazançları) yukarıda açıklanan
şekilde hesaplanması 2021/Şubat ve sonrası için söz konusu olacaktır.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI

4691 sayılı Kanuna tabi teknoloji geliştirme bölgelerinde net ücret sistemine göre çalışan
sigortalıların, ücretinin brütleştirilmesi ve sigorta primine esas kazanç tutarının nasıl hesap
edileceği 2020/20 sayılı SGK Genelgesinin 83 ila 90'ıncı sayfalarında açıklanmıştır. Ayrıca
bu konuda 29/5/2019 tarihli 104-1 sayılı sirkülerimizde yayımlanmıştır. Ancak 03/02/2021
tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda
yapılan değişiklik nedeniyle 18/06/2020 tarih ve 7156781 sayılı 2020/20 İşveren İşlemleri
Genelgesinin "9-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında
Kanun Uyarınca Net Ücret Alan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanması"
başlıklı kısmı değiştirilmiştir.


TÜRMOB