Bir veya İki Gün İçin İstirahat Ücreti Nasıl Alınır? (Ahmet Metin Aysoy)

Bir veya İki Gün İçin İstirahat Ücreti Nasıl Alınır? (Ahmet Metin Aysoy)

Bir veya İki Gün İçin  İstirahat Ücreti Nasıl Alınır? (Ahmet Metin Aysoy,  SGK E.Başmüfettişi) 

Sigortalı üç gün ve daha fazla süreyle hastalandığında, 5510 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Hastalık sebebiyle iş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta priminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olması gerekmektedir.

Ancak, işçinin üç günden az süreyle istirahat raporu alması durumunda, işe gidemediği günler için kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, işçi işverenden ücret talep edebilecek midir?

Bu sorunun cevabı, 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası’nın 409’uncu maddesinde verilmiştir. Anılan maddede “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.’’ Hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre, işçi üç günden az süreyle istirahat raporu alması halinde, işe gidemediği günler için ücret talep etmesi için iki koşul bulunmaktadır:

1- Uzun süreli hizmet ilişkisi,

2- Hastalığın işçinin kusuru olmaksızın oluşması.

Söz konusu yasa hükmünde ödenecek ücret belirtilmemiş, hakkaniyete uygun bir ücret ödeme yükümlülüğü, ifade edilmiştir. Bu yönüyle, bir boşluk bulunmaktadır. Hakkaniyete uygun ücretin tanımı nedir? İstirahat halinde işçinin reel ücretinin yüzde kaçı ödenirse, hakkaniyete uygun ödeme sayılacaktır? Yasada bu konuda bir kriter konmuş olsaydı, yerinde olurdu kanaatindeyiz.

Bununla birlikte uygulamada, SGK’nın ödediği geçici iş göremezlik ödeneğinin emsal alınması şeklindeki görüş yer bulmuştur.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU