BU AY KİMLERE NE KADAR ÖĞRENİM YARDIMI VERİLECEK?

BU AY HANGİ ÇALIŞANA NE KADAR ÖĞRENİM YARDIMI VERİLECEK


BU AY HANGİ ÇALIŞANA NE KADAR ÖĞRENİM YARDIMI VERİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerdeki bir milyona yakın taşeron işçisi bu yıl içinde kadroya alınmıştı.
Kamu idarelerince sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçilerinin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarında birçok iyileştirme yapılmıştır. Yapılan iyileştirme ile ilgili düzenlemeler kapsamında bu ay içerisinde belirtilen çalışanların öğrenim gören çocukları için öğrenim yardımı yapılacaktır.
 
Bütün çocuklar için verilecek
Kadroya geçirilen taşeron işçilerinin işvereni olan kamu kurum ve kuruluşları çocuk sınırlaması olmaksızın bütün çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere öğrenim durumlarına göre değişen öğrenim yardımını bu ay (2018/ Eylül ayında) için vereceklerdir.
Bunun için işçinin, öğrenimdeki her çocuğu için öğrenim belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.
Her bir çocuk için öğrenim yardımları;
  • İlkokul için 100,00 (yüz) TL,
  • Ortaokullar için 110,00 (yüz on) TL,
  • Lise ve dengi okullar için 120,00 (yüz yirmi) TL ve
  • Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00 (yüz kırk) TL. tutarında olacaktır.
Diğer sosyal yardımlar
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde söz konusu işçiler için birçok sosyal ve mali haklar öngörülmektedir.
 
İkramiye
İşçilere ocak ve temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenmektedir. 
 
Çocuk ve yemek yardımı
İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00 (yirmi beş) TL/Ay çocuk yardımı yapılmaktadır.
Fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00 (beş) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenmektedir.
Ayıca bu işçilere her ay 30,00 (otuz) TL/Ay yakacak yardımı da yapılmaktadır.
Sürekli kadroya geçen işçilere yapılmakta olan diğer yardımlardan bazıları şöyledir;
  • İş yerinde çalışan işçilerin evlenmeleri hâlinde 140,00 (yüz kırk) TL evlenme yardımı yapılması,
  • Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamının ödenmesi,
  • İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücretinin ödenmesi,
  • İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri hâlinde 1.000,00 (bin)TL’ye kadar tabii afet yardımı yapılması,
  • İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri hâlinde yasal mirasçılarına 1.200,00 (bin iki yüz) TL tutarında; normal ölümleri hâlinde ise 800,00 (sekiz yüz) TL tutarında ölüm yardımı yapılması. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri hâlinde 300,00 (üç yüz) TL tutarında ölüm yardımı yapılması
  • Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00 (üç yüz) TL askerlik yardımı yapılması.
 KEŞKE DEMEDEN;
“Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık. Rüzgârları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin.” Mark Twain
KAYNAK. http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604020.aspx