Bu mükelleflere e-arşiv fatura düzenlemede kolaylık getirildi


Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan
mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan
perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın
“müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası”
bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer
verilerek düzenlenmesi imkanı getirildi. 


TÜRMOB