BURSA 2021 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ


Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun 18/11/2020 tarih
ve 1686 sayılı kararı ile onaylanmış tavsiye niteliğinde olup; 2021 yılı Gider Katılım Payı
ve Defter Tasdikleri ücretleri, aşağıdaki gibidir.

Saygılarımla,
Doğan YILMAZ
Başkan