Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı...

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) MODÜLLERİ
Amaç
Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarını (TFRS’leri) uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi
ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablo düzenlemeleri amacıyla
29/07/2017 tarihinde BOBİ FRS yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında
başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Ülkemiz bakımından yeni bir finansal raporlama çerçevesi olması sebebiyle;
Uygulayıcılara ve finansal tablo kullanıcılarına yol göstermek,
BOBİ FRS hükümlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik rehberlik sağlayarak
uygulama birliğini artırmak ve
Uygulayıcıların karşılaştıkları tartışmalı ve karmaşık nitelikteki münferit olaylar için
başvuracakları bir kaynak oluşturmak
amacıyla Kurumumuz bünyesinde BOBİ FRS’nin yirmi altı bölümü (“Dipnotlar”
bölümü hariç olmak üzere) için açıklayıcı materyaller hazırlanmaya başlanmıştır.
Gelinen aşamada, beş bölüme ilişkin Modül tamamlanmış olup ilerleyen zamanlarda
tamamlanan diğer Modüller de Kurumumuz internet sitesinden paylaşılacaktır.