Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı 

BOBİ FRS; İşletmelerin gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması amacıyla oluşturulmuş finansal raporlama standartlarıdır.

27 Bölümden ve finansal tablo formatlarından oluşmaktadır. Dipnotlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. (Bölüm 26)

AB düzenlemeleri ve Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ile uyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir.

Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave yükümlülükler getirilmiştir.

BOBİ FRS nedir ve hangi şirketler uygulayacak?

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetime tabi olup TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanması zorunlu finansal raporlama standartlarıdır.

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan BOBİ FRS, 1.Ocak.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı için tıklayınız