Çalışanlar lehine Yargıtay'dan Önemli Bir Karar (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanlar lehine Yargıtay'dan Önemli Bir Karar (Ahmet Metin Aysoy)

 Çalışanlar lehine Yargıtay'dan Önemli Bir Karar Daha (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruYargıtay 21. Hukuk Dairesi 05.05.2015 Tarih E.2014/23880 ve K.2015/9932 sayılı Kararında, işçinin , yaptığı, iş, yaşı ve kıdemi dikkate alındığında, bordroda ve kayıtlarda belirtilen asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu Hükme bağladı.

Bu karar yüksek ücretle çalıştığı halde, düşük sigorta primi yatırmak için, kayıtlarda asgari ücretli gösterilerek, ilerde SGK dan düşük gelir ve aylık bağlanmasına ya da iş kazasında maddi ve manevi tazminatın düşük hesaplanmasına sebebiyet verilerek mağdur edilen sigortalılar için büyük önem taşıyor

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU