Çalıştırılan yabancıya göre ödenmesi gereken ücretler

Yabancı çalıştıracak işverenlerin her yabancıya asgari ücret üzerinden ya da buna yakın ücret beyan etmeleri mümkün değil. Yürürlükteki asgari ücret tutarı dikkate alınarak, konumuna göre yabancıya ödenmesi gereken en az ücret seviyeleri belirlenmiş durumda. Buna uymayanlara ise katlamalı cezalar söz konusu.

 

Türkiye, 1960’lı yıllarda göç veren kaynak ülke konumundaydı. Günümüzde ise yüz binlerce yabancı uyrukluya istihdam olanağı sağlanıyor. Keza sadece 2021 yılında 170 bine yakın yabancıya çalışma izni verilmiş. Bu rakamlara göçmen ve mültecileri de ilave ettiğimizde sayı daha da yükseliyor. 

 

Ülkemizde yabancı uyrukluların istihdamı ile ilgili münhasıran çıkarılan ilk kanun (4817 sayılı kanun), 2003 yılında yürürlüğe girdi. Aradan geçen zaman zarfında bu kanunun ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalması ile birlikte günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun yeni yasal düzenleme Uluslararası İş Gücü Kanunu adı altında 2016 yılında yürürlüğe konuldu. 

 

Bu düzenlemelerle birlikte uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılması, uluslararası işgücüne ilişkin gerekli verilerin toplanması, analiz edilmesi, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesine ilişkin esaslar açıklığa kavuşturuldu.    

 

YABANCI İSTİHDAM KRİTERLERİ 

 

Uluslararası İşgücü Kanunu’na istinaden halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca belirlenen yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri bulunuyor. Buna göre; çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunlu.

 

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde 5 kişilik istihdam şartı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranıyor. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranıyor. Diğer yandan, işyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL veya brüt satışlarının en az 800 bin TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250 bin ABD Doları olması gerekiyor.


Yazının devamı için tıklayınız


İsa Karakaş


https://istanbulticaretgazetesi.com/tr/yazar-haber/calistirilan-yabanciya-gore-odenmesi-gereken-ucretler