Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

SGK'DAN, CARİ AY ÖDEMELERİNİN TAKSİTLERE MAHSUP EDİLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

6736 sayılı Kanun gereği yapılandırma taksitlerini ödemediği için

yapılandırılması bozulanlar ile ileride 7020 sayılı yapılandırma kanununa

göre aynı durumla karşılaşacaklar için, gerek 6736 ve gerekse de 7020

sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış olan SGK alacaklarının ilk iki

taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde,

işverenlerce talep edilmesi koşuluyla aynı işverenin aynı veya farklı

ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay sigorta

primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle

yapılandırmalarının devamının sağlanması yönünde Sosyal Güvenlik

Kurumunca 21.07.2017 tarih 3881087 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

6736 VE 7020 SAYILI KANUNLARA GÖRE BORÇLARINI YAPILANDIRAN

BORÇLULARIN YAPILANDIRMALARININ BOZULMASI

-KONUYA İLİŞKİN TURMOB SİRKÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: TURMOB